СООПШТЕНИЕ

Врз основа на член 7 од Деловникот за работа на Советот на Општината Дебар (“Службен гласник на Општината” бр.4/2005) На ден 14.03.2017 год. се донесе: […]

СООПШТЕНИЕ

Почитувани,                     Во врска со проектот за регионалната депонија, односно проектот: „Подготовка на потребни документи за воспоставување на интегриран […]

СООПШТЕНИЕ

Врз основа на член 7 од Деловникот за работа на Советот на Општината Дебар (“Службен гласник на Општината” бр.4/2005) На ден 14.02.2017 год. се донесе: […]

Општина Дебар доби награда на конкурс...

Во присуство на околу двесте гости, во Македонската опера и балет на 24.12.2016 г. беа доделени наградите за Сајт на годината за 2016 година.  Манифестацијата се одржа […]

Благодарно писмо од Германската Абаса...

Почитуван господине градоначалник Лата, Од името на Амбасадорката на Сојузна Република Германија д-р Кристине Алтхаузер, срдечна благодарност за гостопримството […]

СООПШТЕНИЕ

Врз основа на член 7 од Деловникот за работа на Советот на Општината Дебар (“Службен гласник на Општината” бр.4/2005) На ден 23.11.2016 год. се донесе: […]

Јавен увид за СОВЖС

Јавен увид за СОВЖС

СООПШТЕНИЕ

Врз основа на член 7 од Деловникот за работа на Советот на Општината Дебар (“Службен гласник на Општината” бр.4/2005) На ден 25.10.2016 год. се донесе: […]

СООПШТЕНИЕ

Врз основа на член 7 од Деловникот за работа на Советот на Општината Дебар (“Службен гласник на Општината” бр.4/2005) На ден 26.09.2016 год. се донесе: […]

К О Н К У Р С

Врз основа на член 50 точка 11 на „Законот за локална самоуправа (“Службен весник на Република Македонија”) бр.5/02, член 17 точка 8 на “Статут на Општина Дебар” […]

enabavki
enabavki